INSKICKADE BILDER PÅ BYGGNADER LEVERERADE 2008-2014 FRÅN TIMMELE

Maskinhallen utföres av fribärande träkonstruktion bestående av fackverk och pelare. Väggbeklädnad är alt. lackerad profilerad plåt eller träpanel. Yttertak utföres i profilerad plåt med kondensskydd. Hallen kan tillverkas i valfria mått, men standard är 4.0 m alt. 4.5 m hög. Längd i jämna 4.0 m moduler och bredd max 18.0 m. Portöppningar upp till 8.0 m.

 

Ljusinsläppen längs båda långsidorna ger ett gott ljus i hallen och ger en god exteriör. Hallen kan om så önskas erhållas med verkstadsdel eller förberedd för verkstad. Hallen är mycket lättmonterad. Den har tidsenlig exteriör, kraftig konstruktion och är en användbar byggnad som behövs på gården. Hallen kan levereras i olika byggnadsdelar enligt följande:


Endast takstolar


Kompletta ramkonstruktioner


Komplett stomme